Om oss

Om oss

"Vet du om att du är älskad av himmelens Gud?" Den frågan har otaliga människor mötts av när de möter oss. Efter en stark upplevelse av Faderns kärlek och närvaro, har "Gud som din Pappa" varit grundtonen i allt som vuxit fram under åren.

Idag har vi 40 år bakom oss tillsammans med Gud och under de åren har ett 100 tal sånger fötts och mycken undervisning getts om "Pappa" och Hans rike med allt vad det innebär. Mycket av undervisningen har spelats in och varit tillgänglig när vi besökt olika församlingar över hela Sverige. Nu vill vi också göra detta tillgängligt för dig som inte mött oss vid bokbordet eller i lärjungaskolor.

Vi, har under åren samlat erfarenheter som Frälsningsofficerer, pastorspar, missionsarbetare i Öst-Europa, fosterföräldrar, föräldrar till 5 barn, och mycket mer. Vi åker ut och har möten efter önskemål och Lena har under många år samarbetat med Gud i en förbönstjänst som burit mycket av det utåtriktade arbete som Paul fått ge sig till.

Tjugo olika länder har under åren fått höra talas om Guds Fadershjärta. Gud har bara barn och de finns överallt oavsett vad de talar för språk eller vad de har skrivit på huset de samlas i. I Förlaget Omegaskrifts Kassett och CD produktion är Pauls röst ett välkänt inslag.

Under åren har Lena också skrivit många dikter i de stilla timmarna på natten tillsammans med Gud. Dessa kommer vi att framöver göra tillgängliga på pappaprodukter.

Vår önskan är att du genom vår hemsida ska bli riktigt rikligt välsignad!

Lena och Paul

Välkommen

Välkommen till www.pappaprodukter.n.nu.

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)